Oświadczenie działaczy opozycji antykomunistycznej nt. uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

My, niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej stanowczo sprzeciwiamy się uwięzieniu posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy jako twórcy i szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyczynili się do oczyszczenia naszego państwa z korupcji i przywrócenia wysokich standardów jego funkcjonowania. Nie zgadzamy się, by w Polsce – kraju, o który walczyliśmy, łamano prawa człowieka i pojawiali się w nim więźniowie polityczni. Nie zgadzamy się również na deptanie porządku prawnego i ignorowanie obowiązujących przepisów jak np. prawo łaski Prezydenta RP, Jego wyłączną prerogatywę, zastosowaną wobec obu uwięzionych posłów.
W związku z wszczęciem procedury ułaskawieniowej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę przyłączamy się do Jego apelu o natychmiastowe zawieszenie wykonywania kary na czas trwania tej procedury oraz postulujemy o jak najszybsze jej przeprowadzenie. W obliczu protestu głodowego jaki od kilku dni prowadzą uwięzieni posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik czas ma tu szczególne znaczenie dla ich zdrowia, a nawet życia.
Nie chcemy w Polsce ani więźniów politycznych ani tym bardziej ofiar, których tak wiele miał na sumieniu komunistyczny reżim, dlatego apelujemy o natychmiastowe uwolnienie więzionych parlamentarzystów. Przetrzymywanie ich w więzieniu, zwłaszcza w kontekście rozpoczętej procedury ułaskawieniowej, będzie świadczyło nie tylko o politycznej zemście ale również o stosowaniu fizycznych i psychicznych represji.
Na powrót takich represji nigdy nie będzie naszej zgody. Wywalczyliśmy wolną, demokratyczną Polskę i chcemy, by taka pozostała.
Piotr Łukasz Andrzejewski, Adam Borowski, Maria Dłużewska, Stanisław Fudakowski, Anna Fotyga, Wiesław Johann, Urszula Sikorska-Kelus, Jan Krzysztof Kelus, Ewa Kubasiewicz, Maciej Łopiński, Antoni Macierewicz, Witold Marczuk, Antoni Mężydło, Andrzej Michałowski, Bogusław Nizieński, Piotr Naimski, Czesław Nowak, Andrzej Leon Osipów, Janusz Pałubicki, Zofia Romaszewska, Bronisław Wildstein, Krzysztof Wyszkowski.

Powiązane wpisy