ŻYCIORYS

Anna Fotyga urodziła się w Lęborku 12 stycznia 1957 roku. W wieku 8 lat wraz z rodzicami przeniosła się do Trójmiasta. Ukończyła ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1981), odbyła staże podyplomowe w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych i Cornell University w Nowym Jorku (1991), a także uczestniczyła w programach podyplomowych organizowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1995) oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej wspólnie z duńską szkołą Administracji Publicznej (2000).

Karierę rozpoczęła w Komisji Krajowej NSZZ Solidarności, gdzie była odpowiedzialna za sprawy zagraniczne. Po zdelegalizowaniu ruchu przez komunistów pracowała jako prywatny nauczyciel języka obcego i redaktor niezależnego wydawnictwa. Powróciwszy do pracy w “Solidarności” stała się bliskim współpracownikiem wiceprzewodniczącego związku Lecha Kaczyńskiego.

Anna Fotyga jest zamężna, ma dwoje dzieci. Jej hobby to literatura, muzyka klasyczna, jazda na rowerze, jazda na nartach.

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji
 • Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego (od 2014)
 • Członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (od 2014)
 • Członek Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego (od 2014)
 • Członek Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO (od 2014)
 • Zastępca członka w Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (od 2014)
 • Członek Prezydium Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)
 • Wiceprzewodnicząca delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ACRE (od 2012)
 • Poseł na Sejm RP i członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (2011-2014), wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (2011-2014);
 • Doradca Prezesa Prawa i Sprawiedliwości do spraw międzynarodowych (2010-2011)
 • Szef misji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Gruzji (2009-2010)
 • Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2006-2010)
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (2007-2008)
 • Minister Spraw Zagranicznych; przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej, wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2005-2007)
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji, członek rozszerzonego prezydium AFET (2004-2005)
 • Zastępca Prezydenta Gdańska (2002-2004)
 • Doradca Prezesa Rady Ministrów do Spraw Międzynarodowych, p.o. dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2000-2001)
 • Doradca przedsiębiorstw realizujących projekty Banku Światowego (1995-1997)
 • ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy (1997)
 • zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998-2002)
 • doradca Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych ds. integracji europejskiej (1999-2000)
 • Redaktor wydawnictw – niezależnych (1987-1989) i prywatnych (1992-1994)
 • Dział zagraniczny KKW NSZZ Solidarność (1981), ekspert, a następnie kierownik Biura Spraw Zagranicznych KK NSZZ Solidarność (1989-1991)