Day

17 stycznia, 2024
My, niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej stanowczo sprzeciwiamy się uwięzieniu posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy jako twórcy i szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyczynili się do oczyszczenia naszego państwa z korupcji i przywrócenia wysokich standardów jego funkcjonowania. Nie zgadzamy się, by w Polsce – kraju, o który walczyliśmy, łamano prawa człowieka i pojawiali się...
Read More