Day

4 marca, 2024
Bardzo udane i owocne spotkanie z Polonią amerykańską z okolic Waszyngtonu oraz z przywódcami Polonii w całych Stanach Zjednoczonych. Cieszę się, że tak samo postrzegamy czynniki zagrażające bezpieczeństwu i dobrobytowi kolektywnego Zachodu oraz że zgadzamy się w kwestii konieczności zwiększania naszej odporności.
Read More