Anna Fotyga: Rozszerzenie Unii nie może być zakładnikiem szantażu wymuszającego zmianę traktatów i odejście od jednomyślności.