Day

19 grudnia, 2023
O tym, że rozszerzenie Unii nie może być zakładnikiem szantażu wymuszającego zmianę traktatów i odejście od jednomyślności, przekonuję w artykule w brukselskim Euractiv: Is treaty change necessary to enlarge the EU?  
Read More