Anna Fotyga: „Żądamy konsekwencji w polityce Unii wobec Iranu”

W  Strasburgu podczas trwającej sesji plenarnej europarlamentu w ramach debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa miała miejsce dyskusja nt. ostatnich ataków na kobiety i obrońców praw kobiet oraz arbitralnych zatrzymań europejskich obywateli w Iranie.

Anna Fotyga złożyła hołd wszystkim ofiarom irańskich mułłów. Jak przypomniała, w czerwcu 2023 r. Rada Praw Człowieka ONZ stwierdziła poważne pogorszenie się sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie. „Jednakże, mimo tych wydarzeń, w październiku 2023 r. reżim irański, objął przewodnictwo Forum Społecznego Rady Praw Człowieka ONZ” – mówiła Fotyga zauważając, że decyzji tej bronił Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. „Czy nasze oświadczenia to tylko rytuały? Żądamy konsekwencji w polityce Unii wobec Iranu, w szczególności obrony praw człowieka, w tym praw obywateli UE, którzy są  arbitralni aresztowani i przetrzymywani jako zakładnicy reżimu” – apelowała była szefowa polskiej dyplomacji.

Powiązane wpisy