Day

1 sierpnia, 2023
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej Europie. Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku, około 50 tysięcy powstańców stanęło do walki przeciwko niemieckim siłom. Pomimo początkowych założeń, które zakładały kilkudniową akcję, powstanie trwało aż 63 dni. Dzisiaj, po 79 latach, w całej Polsce odbyły się uroczystości, które upamiętniają bohaterów tamtych wydarzeń. Również w Gdańsku...
Read More