Day

29 kwietnia, 2023
45 lat temu, 29 kwietnia Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski powołali Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. „Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem (…). Celem WZZ jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników” – głosiły jedne z haseł zawartych w deklaracji założycielskiej. Aktywność WZZ Wybrzeża koncentrowała się...
Read More