45. rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

45 lat temu, 29 kwietnia Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski powołali Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
„Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem (…). Celem WZZ jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników” – głosiły jedne z haseł zawartych w deklaracji założycielskiej.
Aktywność WZZ Wybrzeża koncentrowała się wokół obrony podstawowych praw pracowniczych i związkowych, organizacji obchodów rocznicowych Grudnia ’70 oraz udziale w demonstracjach niepodległościowych 11 listopada. Opozycjoniści spotykali się w małych grupach, ciągle zmieniając mieszkania. Organizowali spotkania samokształceniowe, prowadzili akcje ulotkowe i wydawali podziemny biuletyn „Robotnik Wybrzeża”.
Ze względu na swoją niezależną działalność członkowie WZZ byli inwigilowani i represjonowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Wyrzucano ich z pracy, zastraszano i aresztowano.
Wolne Związki Zawodowe stały się tzw. „kuźnią kadr” przyszłej „Solidarności”. To z ich szeregów wywodzili się organizatorzy strajków w sierpniu 1980 r. i przyszli czołowi działacze Związku.

Powiązane wpisy