Day

8 czerwca, 2022
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się dyskusja na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE po napaści Rosji na Ukrainę. Głos w debacie zabrała koordynator grupy EKR ds. zagranicznych #AnnaFotyga. Anna Fotyga przypomniała, że w sierpniu 2008 roku Rosja dokonała nieusprawiedliwionej, niczym nieuzasadnionej agresji na Gruzję, a działo się to za poprzedniej...
Read More
Anna Fotyga