Day

9 marca, 2022
Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat sytuacji w Bośni i Hercegowinie . W grudniu 2021 r. parlament Republiki Serbskiej przyjął pakiet uchwał umożliwiających odebranie przez RS władzom centralnym kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa i obronności, co oznacza de facto rozpad systemu instytucjonalnego BiH i secesję RS. W dyskusji głos...
Read More
Anna Fotyga
X