Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Styczeń 2021

Anna Fotyga pyta Komisję Europejską o brak równowagi geograficznej wśród personelu instytucji europejskich, w szczególności na najwyższych stanowiskach

Opublikowany w tym tygodniu raport[1] potwierdza, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie mają praktycznie żadnych przedstawicieli na najwyższych stanowiskach w instytucjach UE. Już w poprzedniej kadencji Anna Fotyga interweniowała w Komisji Europejskiej domagając się podjęcia działań w tej sprawie. Kwestia ta niestety wciąż stanowi poważny problem, wymagający pilnych działań. Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnej interwencji Anny Fotygi.

 

Niedostateczna reprezentacja przedstawicieli państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na stanowiskach kierowniczych w instytucjach UE

Kilkakrotnie pytałam o dysproporcje geograficzne w obsadzie kadrowej różnych instytucji europejskich, w szczególności na stanowiskach kierowniczych. Niedawno opublikowany raport na temat Geograficznej reprezentacji w przywództwie UE wskazuje na skrajny brak równowagi geograficznej na najwyższych stanowiskach instytucji unijnych, a w szczególności na brak przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej. Dokument podkreśla, że ​​obecny narodowościowy skład najwyższych stanowisk UE „odzwierciedla duopol państw Europy Zachodniej i Południowej w instytucjach UE, w których od 2004 r. reprezentanci tych państw otrzymali łącznie 90% nominacji i 95% czasu trwania mandatu”. Wprawdzie w pierwszym okresie po akcesji w 2004 roku, niski poziom reprezentacji można było usprawiedliwiać np. brakiem odpowiedniego doświadczenia, to jednak do tej pory widać dysproporcję, a państwa Europy Środkowej i Wschodniej wciąż wypadają pod względem udziału w najwyższych stanowiskach w instytucjach UE gorzej, niż państwa z innych części Europy po ich przystąpieniu. Od lat wszystkie dane, jak również odpowiedzi na kierowane przeze mnie wcześniej pytania pisemne do Komisji, jasno pokazują, że problem ten jest bagatelizowany przez instytucje europejskie.

  1. Czy KE zauważa problem braku odpowiedniej reprezentacji geograficznej w kierownictwach instytucji UE, w tym w Komisji Europejskiej i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych?

2 Czy KE podejmuje jakiekolwiek działania w celu poprawy procesu selekcji kandydatów na stanowiska kierownicze i kryteriów ich dokonywania na bardziej inkluzywne i ułatwiające integrację i zniesienie nieformalnych barier dotykających nowych pracowników, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia większej równowagi geograficznej?

[1]https://eudemocracy.eu/geographical-representation-eu-leadership-bservatory#Overall_figures_and_first_trends

 

Leave a Reply