Single Blog Title

This is a single blog caption
06 Kwiecień 2020

Poszerzenie zakresu prac i wzmocnienie grupy zadaniowej East Stratcom oraz konieczność przekształcena jej w pełnoprawną stałą strukturę w ramach ESDZ

Anna Fotyga apeluje o poszerzenie zakresu prac i wzmocnienie grupy zadaniowej East Stratcom oraz przekształcenie jej w pełnoprawną stałą strukturę w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.  Swój apel polska eurodeputowana wystosowała w interpelacji skierowanej  do Josepha Borrella Wiceprzewodniczącego Komisji\Wysokiego Przedstawiciela unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Poniżej podajemy pełną treść zapytania.

 

Europosłowie oraz eksperci kilkukrotnie apelowali o przekształcenie grupy zadaniowej East Stratcom w stałą komórkę w strukturze ESDZ. Taka rekomendacja znalazła poparcie PE w przygotowanych przeze mnie rezolucjach1.
Nie jest tajemnicą, iż zespół ten w poprzednich latach nie otrzymywał należytego politycznego, finansowego i kadrowego wsparcia. Tymczasem przy tak skromnych środkach udało się mu osiągnąć wymierne rezultaty. Sądzę nawet, iż były to jedne z najlepiej i najefektywniej wydanych funduszy w ostatnich latach. Niestety, skala działań podejmowanych przez wrogich nam aktorów wymaga także większych środków z naszej strony. Udowadnia to obecna kryzysowa sytuacja związana z pandemią Covid-19. Nasi adwersarze, szerząc narracje pełne półprawd i ewidentnych kłamstw, podważają wiarę społeczeństw w instytucje Zachodu, a także zafałszowując własny obraz, starają się osiągnąć swoje polityczne cele. Obwinianie demokratycznych państw o zaniedbania i niewydolność w sytuacjach kryzysowych, czy teorie spiskowe oskarżające Zachód o wywołanie pandemii, mają nie tylko odsunąć uwagę od odpowiedzialności własnych autorytarnych przywódców, ale także podważyć globalne zaufanie do demokracji.

Cieszę się, iż w swoich wypowiedziach Wysoki Przedstawiciel docenia to zagrożenie.
1.Czy w związku z tym WP zamierza zgodnie z rekomendacjami PE przekształcić grupę zadaniową East Stratcom w pełnoprawną stałą strukturę w ramach ESDZ?
2.Czy opierając się na obecnych jednoznacznych danych WP nie dostrzega potrzeby poszerzenia zakresu prac i stworzenia odrębnego zespołu, którego celem będzie  przeciwdziałanie dezinformacji płynącej ze strony komunistycznych Chin?


  1. 1. European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties (2016/2030(INI));2. European Parliament recommendation of 13 March 2019 to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning taking stock of the follow-up taken by the EEAS two years after the EP report on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties (2018/2115(INI))

Leave a Reply