Single Blog Title

This is a single blog caption
28 Październik 2019

Delegacja PiS sprzeciwia się kłamliwemu przedstawianiu przebiegu procedowania rezolucji „sytuacja osób LGBTI w Ugandzie”.

Delegacja PiS zdecydowanie sprzeciwia się kłamliwemu przedstawianiu przebiegu procedowania rezolucji „sytuacja osób LGBTI w Ugandzie”.

Po pierwsze, na początku sesji plenarnej koordynator Grupy EPP (która zaproponowała ten temat), po interwencji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wniósł o wycofanie rezolucji dotyczącej kary śmierci dla homoseksualistów w Ugandzie z porządku obrad argumentując to następująco:

“Gdy ten punkt został dodany do porządku obrad, upewniliśmy się z naszymi przedstawicielami w Kampali [ESDZ] i dowiedzieliśmy się, że parlament ani rząd Ugandy nie mają na tym etapie żadnych intencji ponownego wprowadzenia okrutnych przepisów (…), które zostały zarzucone pod wpływem międzynarodowych protestów. Naszym zdaniem trudno więc mówić o nagłym przypadku łamania praw człowieka, a ponieważ znam naszych kolegów z tego kraju od wielu lat to obawiam się, że dyskutowanie kwestii, które nie są w ogóle w ich planach i tworząc wrażenie, że się o te kwestie sprzeczamy, mogłoby przynieść efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego”.

Głosami lewej strony sali rezolucję jednak utrzymano, pod zmienionym tytułem “Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie”. Delegacja PiS uznała, że koncentrowanie się na tylko jednym kraju nie jest sprawiedliwe – stosunki homoseksualne penalizowane są bowiem aż w 32 z 54 krajów afrykańskich, a w części z nich karane śmiercią.

Dodatkowo należy mieć na uwadze historyczną obecność Polski w Ugandzie. Także dziś przebywa w tym kraju wielu misjonarzy oraz przedstawicieli polskiego biznesu, co dodatkowo nakazuje daleko idącą ostrożność podczas głosowania tego typu rezolucji.

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim zawsze potępiała wszelkie formy prześladowań, w tym również stosowanie kary śmierci wobec osób LGBTI, czemu dała wyraz jednomyślnie głosując ZA następującym punktem zawartym w rezolucji dotyczącej sytuacji osób LGBTI w Ugandzie:
“4. zdecydowanie i niezależnie od okoliczności sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci, w tym wszelkim przepisom, które nakładałyby karę śmierci za homoseksualizm; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby nadal zachęcały rząd Ugandy do ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie kary śmierci”;

Grupa EKR wniosła o głosowanie imienne w tej sprawie, a jego wyniki załączone są do niniejszego komunikatu.

Anna Fotyga, koordynator spraw zagranicznych Grupy EKR

Leave a Reply