Single Blog Title

This is a single blog caption
22 Styczeń 2019

Raport autorstwa Anny Fotygi na temat Afganistanu przyjęty przez Komisję Spraw Zagranicznych PE (AFET)

50 za, 3 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się – to wynik głosowania w Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET) nad raportem Anny Fotygi na temat Afganistanu. Obszerny dokument na początku marca trafi pod obrady plenarne.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24016/meps-endorse-eu-afghanistan-cooperation-agreement-on-partnership-and-development

Leave a Reply