Single Blog Title

This is a single blog caption
25 Październik 2018

Wyjaśnienie do głosowania nad rezolucją w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie

Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie. Ponieważ w tekście przegłosowane zostały poprawki uderzające w dobre imię Polski, wybiórczo pomijając ostatnie wypowiedzi polityków opozycji oraz zabójstwo ŚP Marka Rosiaka przez byłego działacza Platformy Obywatelskiej, Anna Fotyga zdecydowała się zagłosować przeciwko zaproponowanemu tekstowi, składając następujące wyjaśnienia do glosowania:

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji. Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna jednak stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałam przeciw tej rezolucji.

Leave a Reply