Single Blog Title

This is a single blog caption
18 Kwiecień 2018

Anna Fotyga krytycznie o sytuacji na Białorusi

Sposób przeprowadzenia wyborów samorządowych na Białorusi w lutym 2018 r. ponownie zwrócił uwagę UE na dramatyczną sytuację w zakresie praw człowieka, wolności obywatelskich i całokształtu sytuacji politycznej w tym państwie.
Od 1994 r. nie przeprowadzono na Białorusi ani jednych wolnych i uczciwych wyborów. Niedawno zakończone wybory samorządowe potwierdziły brak poszanowania reżimu Łukaszenki dla podstawowych zasad demokracji. Chociaż nie zaproszono obserwatorów międzynarodowych, to jednak obserwatorzy białoruscy zgromadzili jednoznaczne dowody na masowe, prowadzone w całym kraju działania służące zawyżeniu frekwencji oraz na głosowanie wielokrotne, czyli tzw. karuzelę wyborczą. Inne, rażące przykłady łamania podstawowych zasad wolnych i demokratycznych wyborów to uniemożliwianie rejestracji opozycyjnych partii politycznych, utrudnianie zgłaszania niezależnych kandydatów, a podczas samego procesu wyborczego – nieprawidłowości przy kontroli głosowania i liczeniu głosów. Przed wyborami oraz w ich trakcie aparat państwowy prowadził szeroko zakrojoną akcję zastraszania środowisk opozycyjnych, w którą wpisały się liczne przypadki zatrzymania niezależnych i związanych z opozycją działaczy, polityków i dziennikarzy, a także zakaz organizacji demonstracji z okazji przypadającej na 25 marca 2018 r. setnej rocznicy ogłoszenia niepodległości Białorusi.
Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu została przyjęta rezolucja dotycząca sytuacji na Białorusi. W imieniu grupy EKR głos w debacie na ten temat zabrała europoseł PiS Anna Fotyga, współautorka rezolucji.
„Trudne położenie geopolityczne Białorusi nie uzasadnia wykorzystywania przemocy, ani zastraszania własnych obywateli – w tym dzieci. Przykładem takich działań jest strona internetowa Karta97, do której dostęp został niedawno odcięty” – mówiła przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE). Anna Fotyga podkreśliła również, że nie ma usprawiedliwienia „(…) dla stwarzania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sąsiadujących z Białorusią państw, a taki cel miały ćwiczenia wojskowe „Zapad 2017” . Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE zaznaczyła również, że poważne zagrożenie dla środowiska, jakie niesie ze sobą elektrownia jądrowa Ostrowiec, dotyczy nie tylko Białorusi, ale także państw sąsiednich.
W rezolucji PE, której współautorką jest Anna Fotyga, europosłowie wstawili się za zablokowanym przez reżim Łukaszenki popularnym niezależnym internetowym serwisem informacyjnym Karta97, domagając się, aby władze Białorusi niezwłocznie i bezwarunkowo zniosły jego blokadę. Parlament Europejski wezwał ESDZ i Komisję, aby priorytetowo traktowały bezpieczeństwo białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu, a także zagwarantowały, że postępy w stosunkach między UE a Białorusią będą uzależnione od większej otwartości i aktywniejszej współpracy oraz od przestrzegania w pełni przez Białoruś zasad demokratycznego państwa prawa.

Leave a Reply