Single Blog Title

This is a single blog caption
21 Grudzień 2017

Oświadczenie Anny Fotygi ws. uruchomienia przeciwko Polsce Art. 7.

Potępiam bezprawną decyzję Komisji Europejskiej w zakrsie uruchomienia przeciwko Polsce artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej. Żadne z europejskich traktatów nie przyznają Komisji Europejskiej uprawnień do wywierania presji politycznej na suwerenne państwo członkowskie Wspólnoty. Rzeczpospolita Polska ma prawo reformować system sądownictwa, który od lat pozostaje niewydolny i działa na szkodę obywateli. Nowe ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa gwarantują realizację zasady praworządności poprzez stworzenie rzeczywiście niezależnego wymiaru sprawiedliwości zapewnienie prawidłowej realizacji konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

W Unii Europejskiej powinna obowiązywać zasada solidarności i równego prawa dla wszystkich państw. Zastosowanie art. 7. unijnego traktatu jest dowodem przemocy wobec Polski ze strony silniejszych państw i uprzedmiotawiania Rzeczypospolitej w ramach Wspólnoty.

Leave a Reply