Single Blog Title

This is a single blog caption
01 Wrzesień 2017

78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 1 września 1939 roku III Rzesza w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim zaatakowała Polskę. Nad ranem, wojska niemieckie wkroczyły na teren Polski i Wolnego Miasta Gdańska. O godzinie 4:45 pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Z tej okazji 1 września 2017 r., o godzinie 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wzięła udział w uroczystościach rocznicowych. Była Minister Spraw Zagranicznych RP, uczestniczyła w apelu pamięci oraz złożyła wieniec kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Po uroczystościach, Anna Fotyga wybrała się na Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, gdzie oddała hołd poległym oraz złożyła kwiaty na ich grobach.

W porannych uroczystościach w Malborku, przed Pomnikiem Celników Polskich, Annę Fotygę reprezentował pracownik biura poselskiego.

O godzinie 10.00 odbyła się modlitwa i złożenie wieńców przy tablicy upamiętniającej torturowanych i zamęczonych Polaków w pierwszych dniach II wojny światowej w budynku Viktoriaschule. We wrześniu 1939 r., Niemcy wykorzystali gmach, w którym wówczas znajdowała się Viktoriaschule, jako przejściowe więzienie dla ponad 3 tysięcy Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku. W uroczystościach przy budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM Annę Fotygę, reprezentował pracownik biura poselskiego.

O godz. 11.00 w Szymankowie, pracownik biura poselskiego w imieniu byłej Minister Spraw Zagranicznych RP złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową kolejarzy oraz celników zamordowanych przez Niemców, na peronie Dworca PKP. Siedemdziesiąt osiem lat temu tamtejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki pociąg pancerny.

W samo południe, Anna Fotyga wzięła udział w uroczystej Mszy Św. za poległych i pomordowanych polskich pocztowców. Nabożeństwo zostało odprawione przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie po Eucharystii Anna Fotyga złożyła kwiaty.

Po uroczystościach w Gdańsku, Anna Fotyga udała się do Tczewa. O godzinie 15.00, była Minister Spraw Zagranicznych RP wzięła udział w uroczystościach na Skwerze Bohaterów Szymankowa. Obchody na Bulwarze Nadwiślańskim, rozpoczęły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, następnie zebrani odmówili wspólną modlitwę za poległych i złożyli kwiaty.

Na zakończenie obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Anna Fotyga odwiedziła historyczny teren klubu KKS Gedania w Gdańsku, gdzie złożyła wieniec kwiatów, pod prowizoryczną tablicą poświęconą pamięci zabitym członkom klubu.

Leave a Reply