Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Maj 2015

Posiedzenie SEDE

J DOMECK, Anna Elżbieta FOTYGAWczorajszy dzień zdominowało posiedzenie SEDE.  Pierwszym punktem było wysłuchanie publiczne na temat „Wdrożenie programu badań w dziedzinie bezpieczeństwa na rzecz zapobiegania konfliktom i budowania pokoju”. Następnie  Anna Fotyga poprowadziła warsztaty  „Łączenie i udostępnianie zasobów:zaangażowanie państw członkowskich i wsparcie UE”.  Po południu omówiono kwestie związane z nieproliferacją i rozbrojeniem, w tym z minami lądowymi i projektem iTrace . Ostatnim punktem porządku obrad była wymiana poglądów z Jorge Domecqiem, dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Obrony (EDA), na temat europejskich zdolności obronnych i aktualnej sytuacji przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej

Leave a Reply