Single Blog Title

This is a single blog caption
19 Kwiecień 2015

O broni jądrowej, sytuacji nad Morzem Czarnym i grupach bojowych

W. WOSOLSOBEAnna Elzbieta FOTYGA, W. WOSOLSOBE Anna Elzbieta FOTYGABroń masowego rażenia, sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego oraz europejskie wojskowe zdolności szybkiego reagowania były przedmiotem obrad kierowanej przez Annę Fotygę podkomisji bezpieczeństwa i obrony (SEDE).

 Stanowisko UE podczas zbliżającej się konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. przedstawił ambasador Jacek Bylica.  Główny doradca w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i specjalny wysłannik ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i rozbrojenia poinformował posłów o bieżących wydarzeniach z zakresu nieproliferacji. Posłów szczególnie interesowały szczegóły rozmów z Iranem, napięcia pomiędzy Pakistanem i Indiami, możliwość pozyskania broni masowego rażenia przez niepaństwowych aktorów, sytuacja po awarii elektrowni w Fukushimie oraz działania Federacji Rosyjskiej. Szczególny niepokój wzbudziło złamanie przez Moskwę memorandum budapesztańskiego poprzez nielegalną aneksję Krymu oraz skutki tej decyzji dla przyszłości traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Poruszono także kwestię rozmieszczenia w Obwodzie Królewieckim i na Krymie rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych, a także przeprowadzone przez Rosjan ćwiczenia ataku atomowego na Warszawę i Sztokholm.

Bardzo ciekawie przebiegała dyskusja nad powstającym w komisji raportem  Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję. Są to już ostatnie prace nad dokumentem redagowanym przez Ioana Mircea Paşcu. Ostateczną wersję raportu zamieścimy na stronie internetowej po jego przyjęciu na sesji plenarnej PE.

Ostatnim punktem obrad była wymiana poglądów z generałem broni Wolfgangiem Wosolsobe, dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego UE. Rozmawiano na temat sytuacji w zakresie unijnych wojskowych zdolności szybkiego reagowania.

Pełny zapis posiedzenia, także z tłumaczeniem na język polski, można obejrzeć pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150416-0930-COMMITTEE-SEDE

Leave a Reply