Single Blog Title

This is a single blog caption
17 Styczeń 2014

Informacja rządu w sprawie naturalnych metod wędzenia wędlin

Z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2014 roku omawiane będzie rozporządzenie Komisji nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych – dotyczące stosowania naturalnych metod wędzenia. Informację przedstawi Minister Zdrowia oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Leave a Reply