Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Lipiec 2012

Poseł Anna Fotyga pyta o gospodarowanie środkami publicznymi

Podczas  posiedzenia Sejmu w dniu 26 lipca 2012 r. i omowaiania pkt 11 porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Poseł Sprawozdawca Dariusz Rosati , Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski.

Poseł Anna Fotyga zadała następujące pytanie:

“Wysoka Izbo! Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1817 r. Przetrwało wszystkie burze, wojny, zabory. Upadło w tym roku. Mam pytanie do Pana Ministra: Jakie jeszcze działania zamierza podejmować, które będą prowadziły do upadku polskiej kultury? Bo na tej samej drodze są takie obiekty jak Warszawska Opera Kameralna i parę innych bardzo ważnych dla naszej kultury, dla dziedzictwa narodowego obiektów. I drugie pytanie. W swoim sprawozdaniu Poseł sprawozdawca podkreślał sprawę pozytywnego gospodarowania przez rząd, przez ministerstwo wymagalnymi należnościami i wymagalnymi zobowiązaniami budżetu państwa. Bardzo proszę o przedstawienie przez Pana Ministra na piśmie dynamiki obydwóch wielkości w ostatnim okresie sprawozdawczym.”

 

Leave a Reply