Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Kwiecień 2012

Zmiana art. 136 TfUE w odniesieniu do mechanizmu stabilności-debata

Wspólne posiedzenie Komisji SUE i Komisji Spraw Zagranicznych.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro.
pełen zapis posiedzenia KSZ i SUE

Leave a Reply