Day

1 marca, 2024
Uczestniczyłam dziś w X Kartuskich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy wyklętych. Po uroczystej Mszy Świętej za Poległych oraz Błogosławieństwo dla Ojczyzny przeszliśmy pod obelisk Danuty Siedzikówny „Inki”, gdzie złożyliśmy kwiaty oraz znicze. Cześć i chwała Bohaterom! Dziękuję także Towarzystwu Upiększania Miasta Kartuz za wręczenie mi Odznaki Honorowej Upiększania Miasta Kartuz.
Read More