Day

20 lutego, 2024
Polska funkcjonująca w ramach solidarnego zachodu i wyciągająca bratnią dłoń ku każdemu walczącemu o swoją wolność – to jest nasza idea, idea solidarności. Dzisiaj odbyło się organizowane przeze mnie spotkanie z wybitnymi gośćmi: Jurijem Felsztyńskim oraz Ahmiedem Zakajewem pt. „Federacja Rosyjska egzystencjalnym zagrożeniem dla Polski, jej sąsiadów i całej Unii Europejskiej” w sali BHP Stoczni...
Read More