Day

11 lutego, 2024
Wczoraj w Warszawie uczestniczyłam w spotkaniu z Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie, od lat interesuję się sytuacją polskich przedsiębiorców i zdecydowanie podzielam pogląd, że nie ma skutecznej działalności gospodarczej bez wartości chrześcijańskich.
Read More
20 lat temu, 11 lutego 2004 r., w Stanach Zjednoczonych zmarł płk Ryszard Kukliński oficer Sztabu Generalnego LWP, który przekazał CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, plany tej operacji, a także inne tajemnice Układu Warszawskiego. Razem z Stowarzyszeniem „Godność” uczestniczyłam dziś w Mszy Świętej, w Bazylice świętej Brygidy, w intencji Jego...
Read More