Day

23 grudnia, 2023
Odbyłam wizytę w ośrodku TVP3 Gdańsk, zaniepokojona brakiem sygnału oraz przyjętymi na forum Unii Europejskiej, bez żadnej dyskusji, wnioskami dotyczącymi zmian traktatowych, zdecydowanie zmniejszającymi kompetencje kraju członkowskiego oraz uzgodnieniem paktu migracyjnego W ośrodku telewizji regionalnej, gdzie nie ma kierownictwa, spotkałam się z pracownikami Panoramy Gdańsk, od których uzyskałam informację o stanie ośrodka, który ma wyłączony...
Read More