Day

21 grudnia, 2023
21 grudnia spotkałam się z dziekanem wydziału dowodzenia i operacji morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr. Bartłomiejem Pączkiem oraz kmdr. por. dr hab. inż. Jackiem Fabisiakiem z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestię programów unijnych związanych z ochroną i oczyszczaniem dna Bałtyku z zatopionej broni chemicznej i niekonwencjonalnych niewybuchów, w tym...
Read More