Day

12 grudnia, 2023
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat relacji UE-Chiny. Głos w tej sprawie, wyrażając konieczność zdecydowanych działań przeciw komunistycznej władzy, zabrała Anna Fotyga.
Read More