Day

18 września, 2023
18 września odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Słupsku, w którym udział wzięła Anna Fotyga. Była to dobra okazja do omówienia przyszłych działań związku, wytyczanych przez nowo wybrany Zarząd związku, a także do dyskusji na tematy spraw pracowniczych oraz prac Parlamentu Europejskiego w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Read More