Day

28 sierpnia, 2023
Dziś, 28 sierpnia obchodzimy rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz pod Aresztem na ulicy Kurkowej Polacy oddali im hołd. W imieniu #AnnaFotyga kwiaty na grobach bohaterów złożył asystent. Umierali z okrzykiem „Jeszcze Polska nie zginęła!” i „Niech żyje Łupaszko!” – zachowali się jak trzeba.
Read More