Day

19 października, 2022
W Strasburgu, podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, miała miejsce debata dodana do agendy obrad na wniosek grupy EKR, dotycząca uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. Głos w dyskusji zabrała #AnnaFotyga. Anna Fotyga wymieniła szereg zbrodni, których dopuściła się Federacja Rosyjska. „Biesłan, Dubrowka, Grozny, Anna Politkowska, Boris Niemcow, Litwinienko, Skripalowie, Gruzja, najprawdopodobniej Smoleńsk, Krym,...
Read More