Day

18 czerwca, 2022
18 czerwca przypada 73. rocznica urodzin śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława Kaczyńskiego oraz miesięcznica pogrzebu śp. Prezydenta. Anna Fotyga od dwunastu lat składa tego dnia kwiaty na grobie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej na Wawelu w Krakowie oraz uczestniczy w nabożeństwie za duszę śp. Prezydenta.
Read More
Anna Fotyga