Wspólne posiedzenie AFET i SEDE

Wczoraj podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) PE🇪🇺 odbyła się wymiana poglądów z Josepem Borrellem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat Strategicznego Kompasu. W dyskusji głos zabrała #AnnaFotyga🇵🇱.
„Kompas Strategiczny został wczoraj jednomyślnie przyjęty przez Radę ds. Zagranicznych. W toku negocjacji poprzedzających przyjęcie dokument został znacząco poprawiony. W mojej ocenie istotny był moment jego przyjęcia wskazujący na jedność Unii w obliczu rosyjskiego zagrożenia, co stanowi ważny sygnał dla Rosji” – mówiła Anna Fotyga. „Państwa mojego regionu od dawna podnoszą kwestię poprawy mobilności wojskowej. Musimy powrócić do tej kwestii, w szczególności zapewnić finansowanie, o które tak zabiegamy” – zaznaczyła polska polityk.
Eurodeputowana PiS pochwaliła, że dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu morskiemu. „Szczególnej uwagi wymaga jednak region Morza Bałtyckiego, musimy w strategicznych dokumentach dostrzegać zagrożenia wynikające z niezwykle zmilitaryzowanego Obwodu Kaliningradzkiego” – uważa Fotyga. Zdaniem polskiej polityk, dobrze, iż szeroko opisany został region Indo-Pacyfiku. Jednakże w ocenie byłej minister spraw zagranicznych wśród wymienionych partnerstw zabrakło Australii, która jest bardzo istotnym partnerem nie tylko w tym regionie.
Odnosząc się do multilateralizmu i roli ONZ, Anna Fotyga zwróciła uwagę, iż oparty na zasadach międzynarodowy porządek łamany jest przez państwo, stałego członka Rady Bezpieczeństwa, który nie stosuje się do wyroków najwyższego sądu ONZ, jakim jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
„Pamiętajmy, iż zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. walki z terroryzmem jest Rosjanin, co znacząco utrudnia ewentualną współpracę w tym zakresie. Jego portfolio nie zawiera zaś spraw związanych z terroryzmem państwowym” – przypomniała była szefowa polskiej dyplomacji.

Powiązane wpisy

Anna Fotyga
X