Day

1 marca, 2012
parlament europejski
Iż Polacy nie gęsi…. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało mi się, że polska dyskusja o „pakcie fiskalnym” przebiega w nieco wyższej temperaturze, niż w innych krajach UE. W Warszawie poruszaliśmy kwestię niezgodności jego postanowień z zapisami Konstytucji RP, dostrzegaliśmy również oznaki niezgodności tekstu wielostronnej umowy z prawem pierwotnym UE, czyli z traktatami. Podczas oficjalnych posiedzeń...
Read More
Anna Fotyga
X