Praca w Parlamencie Europejskim

PRACA W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH:

Podkomisja​ Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE)
Funkcja: Członek
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony zajmuje się kwestiami związanymi z Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Rolą Podkomisji SEDE jest rozpatrywanie rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w kontekście instytucjonalnym, operacyjnym i pod względem zdolności. Szczególnie ważną rolę w pracach SEDE odgrywają relacje pomiędzy EU oraz NATO.

***

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
​Funkcja: Członek​
Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uczestniczy w opracowywaniu i kontrolowaniu polityki zagranicznej, która dba o interesy Unii, uwzględnia oczekiwania obywateli UE w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje stabilność w sąsiedztwie UE oraz zapewnia spójność i skuteczność. Komisja ma uprawnienia w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony. AFET zajmuje się także kwestiami dotyczącymi praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka.

***

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja
Funkcja: Członek

***

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
Funkcja: Członek

***

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
Funkcja: Członek