Day

17 maja, 2024
Wszystkie prace, które podejmowałam w Parlamencie Europejskim, na tle interesów Polski, służyły mojemu regionowi i jego bezpieczeństwu. Pomorze zawsze było naszym oknem na świat. 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐰𝐲𝐤𝐥𝐞 𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐞 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐲 – 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐳𝐞̨ 𝐨 𝐏𝐚𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐠ł𝐨𝐬!
Read More