67. zjazd Kolegium Służby Publicznej

#AnnaFotyga była dziś gościem 67. zjazdu Kolegium Służby Publicznej, gdzie podczas konwersatorium miała przyjemność porozmawiać z młodymi ludźmi nt. roli Polski na arenie międzynarodowej i wyzwań, które stoją przed Rzeczpospolitą.

Wśród tegorocznych gości zjazdu są również: Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Mazurek, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Poseł Kazimierz Smoliński i Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Grzegorz Strzelczyk.

Kolegium Służby Publicznej to projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym, który ma na celu:
● Wzmocnienie procesu formowania i budowania kapitału żelaznego organizacji pozarządowych;
● Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie
ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa;
● Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi
społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

Powiązane wpisy