100-lecie Portu Gdynia

23 września 1922 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni – i ta data uznawana jest za jego formalny początek. W rzeczywistości prace nad jego powstaniem zaczęły się już znacznie wcześniej. Były one
owocem działania przedstawicieli polskiego rządu po ponownym uzyskaniu przez Polskę dostępu do morza w 1919 roku.

Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy postępu i dobrobytu swym obywatelom

– mówił ówczesny wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej Eugeniusz Kwiatkowski.

Początkowo nikt nie zakładał, że port w Gdyni będzie portem handlowym. Chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo kraju.

We wrześniu 1939 r. miasto i port nie odniosły większych strat. Wielkich zniszczeń dokonali wycofujący się Niemcy w 1945 r. Jednak już 16 lipca tego samego roku z portu wypłynął pierwszy statek po zakończeniu wojny – fiński s/s Suomen Neito z ładunkiem polskiego węgla.
W rezultacie odbudowy, a następnie rozbudowy, gdyński port pod koniec lat sześćdziesiątych przekroczył zdolność przeładunkową jaką posiadał w latach trzydziestych. Z portu o przewadze ładunków masowych, Gdynia stała się portem przede wszystkim drobnicowym, wyspecjalizowanym w przeładunku najbardziej pracochłonnych i trudnych grup towarowych. Gdynia była też pierwszym polskim portem posiadającym terminal kontenerowy, wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Port Gdynia to jeden z kluczowych węzłów transeuropejskiej sieci transportowej. O znaczeniu gdyńskiego portu decyduje
w dużym stopniu jego usytuowanie geograficzne. Port Gdynia to port bazowy korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, będącego elementem europejskiej sieci transportowej TEN-T, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona.
Nowy, Publiczny Terminal Promowy, usytuowany blisko wyjścia z portu w morze, posiadający możliwość zasilania prądem promów podczas postoju zgodnie z ideą #greenport, jest istotnym elementem większego projektu Autostrady Morskiej Gdynia – Karlskrona, który obejmuje realizację szeregu inwestycji w celu usprawnienia przewozów towarowych
pomiędzy krajami skandynawskimi a Europą Środkową i Południową. Utrzymywane i rozwijane od początku lat 90-tych połączenie promowe z Karlskroną w Szwecji stanowi nie tylko linię pasażerską, lecz przede wszystkim ważny węzeł transportowy w procesie wymiany handlowej.

Powiązane wpisy