Day

9 czerwca, 2022
Wczoraj w Strasburgu Parlament Europejski debatował o naruszaniu wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy w Gruzji . W dyskusji głos zabrała #AnnaFotyga . Anna Fotyga mówiła, że integracja europejska cieszy się wielkim poparciem wśród Gruzinów i wiele rządów oraz członków elity politycznej przyczyniło się do tego stanu. „Najbardziej wybitny z nich, prezydent Micheil Saakaszwili, z więzienia, podobnie...
Read More
Anna Fotyga