Day

9 kwietnia, 2022
Dziś za nami wielki dzień W Wygonin Dom Wczasów Dziecięcych, gdzie dzięki Wojewodzie Pomorskiemu Dariusz Drelich Pomorski Urząd Wojewódzki schronienie znalazło 85 dzieci z objętej wojną Ukrainy , w ramach „Maja Project” wspólnie z kilkunastoma reprezentantami brytyjskiej Izby Gmin oraz Izby Lordów i bokserskim mistrzem o wielkim sercu Amir Khan Foundation razem zbudowaliśmy, służącą do...
Read More
Anna Fotyga