Eurodeputowani PiS skierowali interpelację do wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Eurodeputowani PiS #AnnaFotyga🇵🇱 i Kosma Złotowski skierowali interpelację do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat udziału Francji i Niemiec w modernizacji rosyjskiej armii w obliczu agresji na Ukrainę oraz planów budowy autonomii strategicznej i ustanowienia Unii Obronnej.
„Agresja na Ukrainę udowodniła, iż Rosja, czy to carska, sowiecka, czy putinowska, wciąż nie pozbyła się żądzy podporządkowania sobie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Kaukazu. W reakcji na agresję z 2014 roku nałożono słabe i łatwe do obejścia sankcje. Pod naciskiem opinii publicznej Francja odstąpiła od sprzedaży Rosji Mistrali, a Niemcy porzuciły projekt budowy centrum szkoleniowego dla rosyjskiej armii, jednak stolice tworzące format normandzki i uczestniczące w rozmowach mińskich nadal dostarczały Rosji nowoczesne technologie wojskowe” – czytamy w piśmie. Eurodeputowani wskazali, że w samym tylko 2020 roku niemieckie ministerstwo gospodarki oraz Bafa wydały 673 pozwolenia na eksport do Rosji towarów podwójnego zastosowania o wartości 366 milionów euro. „W Rosji wciąż swój oddział prowadzi firma Rheinmetall. Francja od 2015 roku wydała 76 licencji na eksport towarów takich jak kamery termowizyjne do czołgów, systemy nawigacyjne i detektory podczerwieni dla myśliwców oraz śmigłowców bojowych, o wartości 152 mln euro, które są wykorzystywane do agresji na Ukrainę” – przekazali.
W związku z powyższym europosłowie chcieli wiedzieć, od jak dawna wysoki przedstawiciel wiedział o udziale niemieckich i francuskich firm w modernizacji rosyjskiej armii i czy jego zdaniem działania te nie były sprzeczne z europejskimi wartościami i deklarowanym wsparciem dla Ukrainy oraz czy nie przyczyniły się do wznowienia agresji na Ukrainę. „Jak wiceprzewodniczący zamierzał pogodzić powyższy fakt wywołania zasadnych obaw o bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej z procesem opracowywania Strategicznego Kompasu UE oraz wspieranej przez Berlin i Paryż koncepcji autonomii strategicznej i unii obronnej?” – dopytywali Złotowski i Fotyga.

Powiązane wpisy

Anna Fotyga