Day

24 marca, 2022
Kolejny dzień upływa pod znakiem działań na rzecz wsparcia Ukrainy. O pilnych potrzebach ukraińskich sił zbrojnych, wysiłkach na rzecz jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydackiego do UE oraz o sytuacji uchodźców rozmawiałam z Paulem Grodem, szefem Ukrainian World Congress – Свiтовий Конґрес Українців (Światowego Kongresu Ukraińców). #StandWithUkraine
Read More
Mimo realizowanej na szeroką skalę niemieckiej akcji eksterminacyjnej, setkom tysięcy Żydów, którzy w czasie II wojny światowej przebywali na okupowanych przez Rzeszę Niemiecką ziemiach polskich, udało się uniknąć zagłady. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ofiarna postawa Polaków, którzy niejednokrotnie ryzykowali własnym życiem. #NarodowyDzieńPamięciPolakówRatującychŻydów
Read More
Anna Fotyga
X