Single Blog Title

This is a single blog caption
16 wrzesień 2021

Parlament Europejski przyjmuje sprawozdanie dotyczące stosunków politycznych UE – Rosja

Parlament Europejski przyjął dokument w sprawie relacji UE z Federacją Rosyjską. Dokument dokładnie analizuje agresywną politykę Kremla oraz zawiera daleko idące rekomendacje. Za przyjęciem sprawozdania było 494 europosłów, przeciwko 103, 72 wstrzymało się od głosu. W pracach nad dokumentem uczestniczyła #AnnaFotyga🇵🇱.
„W dokumencie odwołaliśmy się do oceny zawartej w raporcie Grupy Refleksyjnej NATO, w którym jasno stwierdzono, iż Rosja stanowi długofalowe zagrożenie dla bezpieczeństwa” – mówi Anna Fotyga, która uczestniczyła w pracach grupy powołanej przez Jensa Stoltenberga. „To bardzo ważny zapis, ustalający długofalową politykę wobec Rosji. Przyjęto także moją poprawkę odnoszącą się do najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w której formalnie uznaje się antyzachodni wymiar rosyjskiej polityki zagranicznej. Mówimy dosłownie o zasadniczej i systemowej niezgodności systemów społeczno-politycznych Rosji i Zachodu” – tłumaczy polska polityk.
Przyjęty raport określa Federację Rosyjską jako „pogrążoną w stagnacji autorytarną kleptokrację”. Europosłowie proponują szereg działań mających ukrócić wykorzystywanie przez Kreml zasobów energetycznych i nielegalnych praktyk prania pieniędzy jako narzędzi manipulacji i szantażu. Parlament Europejski po raz kolejny sprzeciwił się gazociągowi Nord Stream 2, podkreślając, iż jest on sprzeczny z europejską solidarnością, grozi zwiększeniem dominacji Rosji oraz uzależnieniem UE od rosyjskiego gazu, a także narażeniem Ukrainy na wrogie działania ze strony Rosji. Parlament uznał, iż Nord Stream 2 nie powinien być oddawany do użytku, nawet jeśli jego budowa zostanie ukończona.
„Dużo uwagi poświęciliśmy także problemowi uzależnienia od innych surowców, takich jak ropa naftowa, stal, nikiel, ale także zależności energetycznej Europy od Rosji. Mówimy o konieczności zablokowania ekspansji rosyjskiego sektora energii jądrowej w kierunku UE i przyjęcia środków, które zapobiegną sprzedaży na rynku UE energii elektrycznej wytwarzanej w zbudowanej przez Rosatom elektrowni jądrowej w Ostrowcu, a dzięki mojej poprawce – także w innych planowanych na przyszłość elektrowniach, jak Bałtycka Elektrownia Atomowa” – tłumaczy Fotyga.
„Cieszę się, iż udało się wprowadzić zapisy o zaangażowaniu UE w rozwój Platformy Krymskiej, w której inauguracji uczestniczyłam kilka tygodni temu. Wyrażamy wsparcie dla zatrzymanych niedawno liderów społeczności Tatarów krymskich, proponujemy także nowe mechanizmy mające monitorować przestrzeganie sankcji. Dodana została także moja poprawka o konieczności większego nacisku na Federację Rosyjską, aby bezwarunkowo wywiązała się ze wszystkich postanowień wynegocjowanego przez UE porozumienia o zawieszeniu broni z 12 sierpnia 2008 r., w szczególności ze zobowiązania do wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych z okupowanych terytoriów Gruzji” – tłumaczy Fotyga.
Europosłowie przyjęli także poprawki autorstwa Anny Fotygi wzywające do ujawnienia zaangażowania Rosji w działania hybrydowe reżimu Łukaszenki przeciwko UE, w tym wykorzystywanie migrantów jako narzędzia destabilizacji Zachodu, oraz pociągnięcia Kremla do odpowiedzialności za takie wrogie i barbarzyńskie działania. „UE i jej państwa członkowskie powinny jasno stwierdzić, że nie zgodzą się na jakiekolwiek próby włączenia Białorusi do Rosji, ponieważ byłyby one podejmowane wbrew woli narodu białoruskiego i negocjowane przez nielegalnego przywódcę” – czytamy w dokumencie.
„Cieszę się, iż Parlament ponowił swój apel o zwrócenie Polsce wraku i czarnych skrzynek Tupolewa, który w kwietniu 2010 r. rozbił się w pobliżu Smoleńska. Chciałam podziękować kolegom Andriusowi Kubiliusowi oraz Bernardowi Gettcie, którzy wraz ze mną zaproponowali ten zapis” – mówi Anna Fotyga.
Podczas głosowania raportu została przyjęta także poprawka europosłanki Anny Fotygi mówiąca o tym, by Unia nalegała na udostępnienie archiwów radzieckim naukowcom i badaczom oraz na upublicznienie szczegółów aktów ludobójstwa popełnionych wobec Rosjan, innych narodów Związku Radzieckiego i jego państw satelickich, w tym akt dotyczących przestępczej operacji wojskowej znanej jako Obława Augustowska.

Leave a Reply