Single Blog Title

This is a single blog caption
15 wrzesień 2021

Anna Fotyga o sytuacji w Afganistanie

Podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, miała miejsce debata nad sytuacją w Afganistanie. Głos w dyskusji zabrała #AnnaFotyga.

Polska polityk mówiła, iż wprawdzie w obecnej sytuacji odczuwa się żal i rozczarowanie, lecz przypomniała, iż to „państwa zdecydowały o zaangażowaniu w Afganistanie na podstawie przyjętej jednogłośnie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, której celem było zwalczanie terroryzmu stanowiącego zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa światowego przy użyciu wszelkich dostępnych środków”. Fotyga przywołała także słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który stwierdził, że przez 20 lat międzynarodowego zaangażowania, Afganistan nie był wykorzystywany jako baza do ataków terrorystycznych na obszar euroatlantycki.

„Niestety, musimy wyciągnąć wnioski z afgańskiej lekcji. Uważam, iż multilateralizm znowu powinien być właściwym narzędziem, żeby rozwiązać ten problem” – mówiła polska polityk. Anna Fotyga podkreśliła, iż nie wszyscy członkowie ONZ wspierali wspólne wysiłki na rzecz stabilizacji i transformacji kraju. Jej zdaniem, niezbędne jest przygotowanie nowej wszechstronnej strategii odnośnie Afganistanu. „Obawiam się, że UE nie jest w stanie sama zrealizować tego zadania. Potrzebujemy szerszego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej” – mówiła Fotyga odnosząc się do głosów wzywających do pogłębienia integracji europejskiej w dziedzinie obronności.

Leave a Reply