Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Październik 2020

Anna Fotyga o konflikcie pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem

Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Obecne działania zbrojne dotyczą nie tylko Górskiego Karabachu, ale także innych części Azerbejdżanu, gdzie przebiegają kluczowe trasy gazociągów, rurociągów, dróg, tras kolejowych, czy światłowodów, wiążących Południowy Kaukaz, a także Azję Środkową, z Europą, z pominięciem rosyjskich wpływów. Dlatego należy przyjrzeć się tej sytuacji bliżej i zwrócić uwagę na jej szeroki, geopolityczny kontekst.

Leave a Reply