Anna Fotyga pyta o korzystanie ze środków europejskich przez podmioty powiązane z organizacjami terrorystycznymi

Zgodnie z listem Przedstawiciela UE na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, Pana Svena Kühn von Burgsdorfa, wystosowanym do palestyńskiej sieci organizacji pozarządowych (PNGO) osoba powiązana, sympatyzująca lub wspierająca którąkolwiek z grup wymienionych na listach organizacji uznanych przez UE za terrorystyczne nie jest wykluczona z korzystania z działań finansowanych przez UE. Uważam to za skandaliczne i dlatego interweniuję w tej sprawie u Wysokiego Przedstawiciela UE. Poniżej treść mojej interpelacji:
Z niedowierzaniem dowiedziałam się o treści listu szefa Przedstawicielstwa UE na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy przesłanego do palestyńskiej sieci organizacji pozarządowych (PNGO). W liście Pan Sven Kühn von Burgsdorf odnosi się do zastrzeżenia w umowach o dotacje UE dla palestyńskich NGO, że żadna osoba ani podmiot wymieniony na czarnej liście terrorystycznej UE, zwanej „listą
restrykcyjną”, nie może korzystać z programów ani funduszy UE. W liście podkreślono, że osoba fizyczna powiązana, sympatyzująca lub wspierająca którąkolwiek z grup lub podmiotów wymienionych na listach restrykcyjnych UE nie jest wykluczona z korzystania z działań
finansowanych przez UE, chyba że jej imię i nazwisko odpowiada którejś z osób fizycznych znajdujących się na listach. Sugerowanie wprost przez unijnego dyplomatę, iż brak nazwisk konkretnych osób fizycznych na listach restrykcyjnych UE można wykorzystać jako lukę w przepisach uważam za skandaliczne. Takie podejście będzie pośrednio prowadzić do udzielania pomocy finansowej organizacjom i jednostkom powiązanym z organizacjami terrorystycznymi. Nie wyobrażam sobie, by w podobny sposób UE wspierała organizacje czy podmioty w innych państwach, powiązane np. z Al Kaidą lub ISIS.
Czy treść tego listu była konsultowana z WP i czy jest to oficjalne stanowisko KE?
Dlaczego monitoring pomocy przyznawanej palestyńskim NGO nie obejmuje de facto weryfikacji powiązania czy afiliacji z organizacjami terrorystycznymi?
Jakie działania zamierza KE podjąć, by pieniądze europejskich podatników nie trafiały w ręce osób wspierających terroryzm?

Powiązane wpisy

Leave a Reply

Anna Fotyga