Spotkanie z komisarzami

Sprawy wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, dotyczące zarówno konfliktu na wschodzie jak i radykalizacji na południu należały do głównych wątków spotkania Anny Fotygi z czterema komisarzami KE odpowiedzialnymi za sprawy zewnętrzne.
Anna Fotyga odniosła się m.in. do przedstawionej przez komisarza J. Hahna propozycji tworzenia specjalnych stref aktywności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy w państwach, które przyjmują uchodźców oraz zagrożone są destabilizacją. Przewodnicząca SEDE przypomniała, iż już kilka miesięcy temu na posiedzeniu plenarnym PE zgłosiła taką inicjatywę, a pogląd ten jest ujęty w inicjatywach kilku państw z Europy Środkowej i Wschodniej. Anna Fotyga przypomniała, iż w wielu przypadkach mamy do czynienia z migracją ekonomiczną. Podkreśliła jednak, że dla skuteczności działań o charakterze gospodarczym niezbędny jest komponent stabilizacyjny.
Z kolei kwestie wielkich umów handlowych jak CETA i TTIP oraz przyszła umowa z Japonią były głównym tematem rozmowy z komisarz C. Malmstrom. Anna Fotyga podkreśliła, iż umowy te mają także istotny komponent bezpieczeństwa, a także są niezwykle istotne dla więzi transatlantyckich. Przewodnicząca SEDE na spotkaniu z kolegium komisarzy omówiła także zakres merytoryczny prac podkomisji, przedstawiając tematykę i główne stanowiska poszczególnych grup politycznych. Europoseł podkreśliła, konieczność podtrzymania sankcji po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podniosła także sprawę apelu PE odnoszącego się do sprawy Magnickiego.

Powiązane wpisy

Leave a Reply

Anna Fotyga